Hem | Blogg | Naturlig & icke-invasiv behandling av tinnitus

 BLOGG

NATURLIG & ICKE-INVASIV BEHANDLING AV TINNITUS

VAD ÄR TINNITUS?


Tinnitus är ett ljud som hörs i ett eller båda öronen när det inte finns något yttre ljud - ljudet kommer från örat. Ofta beskrivs tinnitus som ringande, surrande, brusande, väsande eller visslande ljud. Bullret kan också vara rytmiskt, följa hjärtslag eller puls.


Tinnitus kan vara ett temporärt problem som går över efter några minuter eller vara kroniskt och hålla i sig livet ut. Det kan påverka koncentrationen och orsaka sömnlöshet. Kroniskt tinnitus kan leda till ångest och till och med depression och är vanligare hos personer över 60 år.


Tinnitus kan hålla i under större delen av dagen till och mer hela dygnet, men det kan också försvinna vid vissa tillfällen.


VANLIGA TINNITUS SYMTOM


 • Ihållande ljud i öronen, såsom ringande, surrande, brusande eller andra höga eller låga ljud. Ett rytmiskt ljud är också ett vanligt symptom.

 • En känsla av blockering i ett eller båda öronen.


Det är vanligt att man känner både blockering och hör tinnitus samtidigt.


TINNITUS INOM VÄSTERLÄNDSK MEDICIN


En av de riskfaktorer som är förknippade med tinnitus är exponering för höga ljud men den exakta orsaken har ännu inte upptäckts. Inom västerländsk medicin (VM) ses tinnitus inte som ett tillstånd i sig utan som ett symptom som indikerar en möjlig närvaro av:

 • Vaxproppar som blockerar örat.

 • Öroninfektion.

 • Biverkning av vissa antiinflammatoriska, lugnande, antibiotika eller antidepressiva läkemedel. Då det finns en koppling mellan läkemedel och tinnitus som biverkning. Det finns cirka 200 sådana receptbelagda läkemedel, men även receptfria läkemedel som till exempel Aspirin.

 • Godartad tumör i hörselnerven.

 • Ett symptom på Menières sjukdom som påverkar både hörsel och balans.

 • Ett symptom på Otoskleros. Ett ärftligt tillstånd som får benen i innerörat att växa över och blockera hörseln.

 • Olyckor med skador på huvudet och nacke.

 • Temporomandibulär dysfunktion (TMD) och andra nack- och käkeproblem.


Men det finns också fall där tinnituspatienter saknar ovannämnda symtom eller hälsoproblem. För att förhindra tinnitus, rekommenderas att undvika höga ljud och förhindra öronvax att byggas upp.


TINNITUS INOM TRADITIONELL KINESISK MEDICIN


Inom traditionell kinesisk medicin (TKM) finns det två typer av tinnitus där varje typ av tinnitus kräver en viss typ av behandling:

 • Tinnitus av överskott - här stigande energi Qi av levern och gallblåsan är orsaken för symtom som plötsligt debut och högt ljud. Denna typ av tinnitus beror oftast av emotionell instabilitet eller belastning som senare manifesterar sig som frustration, irritabilitet och ilska. Huvudvärk, yrsel, törst, rodnad i ansiktet, förstoppning och bitter smak i munnen är också ganska vanligt.
 • Tinnitus av underskott - här njurarnas essens Jing Qi som är orsaken för ljudet som är lågt som ibland låter som rusande vatten och uppkommer gradvis. Man kan märka lätt yrsel med en känsla av tomhet i huvudet. Försämrad minne, suddig syn, ömhet i ländrygg och knän, minskad sexlust eller prestanda är också ganska vanligt.


Kinesisk medicin (TKM) kopplar öronhälsa och hörsel med njurar, lungor och hjärta. Njurarna levererar essensen Jing Qi och hjärtat levererar blod till öronen.


Känslomässiga problem som ilska, frustration, förbittring, hat eller skuld orsakar Qi stagnation i lever och på lång sikt även lever-eld som kan stiga uppåt mot huvudet och störa öronen och orsaka tinnitus av högt ljud. Känslor som sorg och oro kan också leda till tinnitus då dessa försvagar lungor och hjärtat.


Överarbete, det vill säga att arbeta långa timmar utan tillräckligt med vila under lång period, försvagar njurarna så att de inte kan nära öronen och resulterar i dövhet och tinnitus. Vilket är den vanligaste orsaken till tinnitus.


Njurarnas essens Jing Qi minskar naturligt med åren vilket leder till nedsatt hörsel och tinnitus. Dock detta betyder inte att varje äldre person per automatik oundvikligen kommer att drabbas av tinnitus och dövhet.


Överdrivet konsumtion av mejeriprodukter och fet i kombination med oregelbundna måltider kan leda till slembildning, som kan förhindra klar Qi att stiga upp mot huvudet och grumligt Qi att sjunka, vilket kan resultera i tinnitus och yrsel.


Överdriven sex (särskilld hos män) försvagar njurarnas essens Jing Qi i form av spermier Tian Gui.


Långvarig exponering för väldigt höga ljud, som till exempel på vissa fabriker eller nattklubbar där hög musik spelas, kan också orsaka tinnitus.


HUR KAN MAN FÖRSTÅ DIAGNOS FRÅN TRADITIONELL KINESISK MEDICIN?


Var och en av de fem interna organen (hjärta, mjälte, lunga, njurar och lever Zang-organen) kontrollerar våra sinnesorgan. Till exempel njurarnas sinnesorgan är öron, och leverns sinnesorgan är ögon. Njurarna ger näring åt öronen och främjar hörsel, men när njurarnas Jing Qi blir försvagad uppstår symtom på tinnitus och dövhet.


Andra organ, utöver njurarna, påverkar öronen och hörseln också. Hjärtat styr hörseln och öronen eftersom hjärtat härbärgerar Shen vårt psyke och alla sinnen och sinnesorgan. Vårt psyke är ansvarig för alla sinnesintryck som är relaterad till ett visst Zang-organ:

 • Lukt hör till lungor.
 • Smak hör till till mjälten och hjärtat.
 • Hörsel hör till njurarna.
 • Syn hör till levern.


Men alla dessa sinnen förlitar sig också på hjärtat, för det är vårt psyke Shen som i slutändan tar emot de sensoriska uppfattningarna. Hörsel beror på njurarna, men hjärtat har också inflytande på det i den mån att det när öronen med Qi och blod.


Lungorna påverkar också öronen eftersom de härbärgerar kroppslig själ som förutom andra funktioner aktiverar alla våra sinnen. Detta förklarar varför vissa människor kan höra fortfarande efter svimning - när vårt psyke Shen är tillfälligt inaktiverad men kroppslig själ är opåverkad kan personen fortfarande höra. Kroppslig själ väcker essensen Jing Qi till spel i alla fysiologiska processer som är grunden för en frisk kropp. Det ger skarpa och tydliga känslor och rörelser och spelar en stor roll i alla fysiologiska processer.


Njurarna, hjärtat och lungorna - de tre Zang-organen som mest påverkar öronen och hörseln.

Tinnitus enligt TKM

Normal syn, hörsel, lukt och smak beror på Yin Yang balansen i huvudet. De olika meridianer spelar en viktig roll för att upprätthålla Yin Yang balansen i huvudet, det vill säga säkerställa uppkomsten av klar Yang och nedstigningen av grumligt Yin från huvudet. Utöver de interna Zang-organen påverkas öronen av gallblåsans-, san jiaos-, tunntarmens-, urinblåsans-, magsäckens- och tjocktarmens meridianerna.


Förutom den bristande närandet av de inre organen påverkas öronen och hörsel också negativt av patogener. Slem är det största patogen som påverkar öronen och kan orsaka tinnitus och dövhet, eftersom slem hindrar klar Qi från att stiga och grumligt Qi att sjunka.


BEHANDLING AV TINNITUS


Tinnitus är ett svårt tillstånd att behandla. Det är dock alltid värt att prova, eftersom västerländsk medicin har absolut inget att erbjuda för detta tillstånd.


Ju äldre man blir och ju längre man haft tinnitus desto svårare blir det att behandla.


Under alla omständigheter bör minst 10 behandlingar ges innan man kan säga om behandlingen fungerar eller inte. Vid tinnitus av tomhetstyp är det viktigt att man tar tillräcklig vila och minimerar samlag. Vid tinnitus av slem-eld är det viktigt att undvika äta mejeriprodukter och fett. Vid tinnitus av lever-eld är måttlig träning att rekomendera. Jag brukar rekommendera Leopard Qigongform från 5 Element Qigong som adresserar leverns- och galblåsans meridianer samt ger en djup massage på själva organet och Dragon Qigong som adresserar urinblåsans- och hjärtats meridianer samt ger en djup massage på njurarna. Att finna tid för avkoppling och meditation är också väldigt viktigt.

Meridia Holistisk Terapi
White Tiger Qigong
Skandinaviska Förbundet Komplementärmedicin

- Julius Lundberg -

Traditionell kinesisk medicin utövare, diplomerad massör, certifierad White Tiger Qigong instruktör.

Julius Lundberg

BESVÄRAS DU AV TINNITUS?


Ju äldre man blir och ju längre man haft tinnitus desto svårare blir det att behandla. Kontakta mig för konsultation och behandling.

DET VIKTIGASTE DU BEHÖVER VETA OM RÄDSLA

DAGS FÖR DETOX, AVGIFTA LEVERN

NYCKEL TILL HARMONI I HJÄRTAT

VÅRA TJÄNSTER

Komplementär & alternativmedicin

BEHANDLINGAR

Komplementär & alternativmedicin.

Företagsfriskvård

FÖRETAGSFRISKVÅRD

Friskvård på jobbet.

Kurser, föreläsningar & retreats

KURSER & RETREATS

Vägar att återfå & bibehålla hälsan.

HITTA HIT


Vi finns på Allfargatan 16 i Torsås under biblioteket (gamla kulturskolan).

Torsås ligger nästan mitt emellan Kalmar och Karlskrona. Från Kalmar kan du enkelt åka kommunalt med buss 121 från C-stationen hela vägen till Torsås och kliva av på busshållplatsen Allfargatan vid Coop Konsum som ligger cirka 50 meter från oss. Åker du från Karlskrona med buss 500 behöver du byta i Bergkvara till buss 121 mot Kalmar.