SAMTYCKE

GDPR Integritetsdeklaration


Personuppgiftsansvarig

Meridia Holistisk Terapi är personuppgiftsansvarig och ansvarar för den data som behandlas.


Meridia Holistisk Terapi

Adress: Övraby 102, 385 50 Söderåkra

Orgnr: SE810311757101

Tfn: 0707280701


Det här samlar vi in

Vi på Meridia Holistisk Terapi samlar in och sparar uppgifterna i 7 år enligt bokföringslagen i Sverige. De personuppgifterna vi använder oss av för bokföring är namn, efternamn, bokföringsadress och e-post, telefonnummer, personnummer och hälsodata. Uppgifterna samlas in vid personligt besök, via nätet, blankett, e-post, brev eller telefon.


Så här använder vi dina personuppgifter

Insamlade personuppgifter kommer att användas bara vid kommunikation oss emellan via telefon, eller mejl för att informera eller svara på frågor, erbjudanden eller tjänster. Vid besök på mottagningen använder vi personrelaterade uppgifter för personliga kvitton, fakturor och journalföring. Dessa uppgifter överlåtes INTE till någon annan utan er samtycke.


Andra tredjeparts företag

Vi använder oss av bokföringsföretag Bokio som får ta del av dina personuppgifter.

Samarbetspartner Steg för Hälsa KBT får ta del av dina uppgifter ENDAST när du bokar samtalsterapi (KBT) eller när du bokar vår unikt paket för psykisk ohälsa där vi kombinerar samtalsterapi (KBT) med traditionell kinesisk medicin (TKM) i en och samma behandling.


Vi kan komma att samarbeta med andra tredjepartsföretag än de som anges ovan. Anledningen kan vara nya avtal eller liknande. Då kommer du att bli informerad via epost samt att vi gör ändringar och tillägg på denna sida.


Överföring av personuppgifter

All kommunikation som innehåller personuppgifter sker krypterat vilket innebär att det endast är rätt mottagare som kan läsa informationen. Dina uppgifter är säkra hos oss.


Du har rätt att kostnadsfritt, efter skriftlig begäran till oss, få information om vilka personuppgifter som vi har registrerat om dig. Kontakta oss om du har några frågor på telefon 0707280701 eller e-post info@meridia-holistiskterapi.se