Meridia Holistisk Terapi AB

SAMTYCKE

GDPR Integritetsdeklaration


Personuppgiftsansvarig

Meridia Holistisk Terapi AB är personuppgiftsansvarig och ansvarar för den data som behandlas.


Meridia Holistisk Terapi

Adress: Övraby 102, 385 50 Söderåkra

Orgnr: 559470-5096

Tfn: 0707280701


Det här samlar jag in

Meridia Holistisk Terapi AB samlar in och sparar uppgifterna i 7 år enligt bokföringslagen i Sverige. De personuppgifterna används för bokföring är namn, efternamn, bokföringsadress och e-post, telefonnummer och personnummer. Uppgifterna samlas in vid personligt besök, via nätet, blankett, e-post, brev eller telefon.


Så här använder jag dina personuppgifter

Insamlade personuppgifter kommer att användas bara vid kommunikation oss emellan via telefon, eller mejl för att informera eller svara på frågor, erbjudanden eller tjänster. Vid besök på mottagningen används personrelaterade uppgifter för personliga kvitton, fakturor och journalföring. Dessa uppgifter överlåtes INTE till någon annan utan er samtycke.


Andra tredjeparts företag

Vi använder oss av bokföringsföretag Fortnox som får ta del av dina personuppgifter.


Vid samarbete med andra tredjepartsföretag än de som anges ovan kommer du att bli informerad via epost samt att vi gör ändringar och tillägg på denna sida.


Överföring av personuppgifter

All kommunikation som innehåller personuppgifter sker krypterat vilket innebär att det endast är rätt mottagare som kan läsa informationen. Dina uppgifter är säkra hos oss.


Du har rätt att kostnadsfritt, efter skriftlig begäran, få information om vilka personuppgifter finns registrerade om dig. Kontakta oss om du har några frågor på telefon 0707280701 eller e-post info@meridia-holistiskterapi.se