Meridia Holistisk Terapi AB

Hem | Smärta, smärtbehandling & akupunktur

SMÄRTA,
SMÄRTBEHANDLING
OCH AKUPUNKTUR

Smärta är den vanligaste orsaken till att människor uppsöker sjukvården. Upplevelsen av smärta är unik för varje människa, alltså en subjektiv upplevelse som kan finnas med eller utan vävnadsskada och kan bero på olika orsaker.


Fysiologiskt är smärta ett livsviktigt varningssystem som informerar om att något inte står rätt till i kroppen. Det finns olika dimensioner av smärta där fysisk, andlig och social smärta ingår. Fysisk smärta är detsamma som vävnadssmärta, medan psykisk smärta kan definieras som till exempel ångest eller oro. Andlig smärta kan uttryckas i form av grubblerier vid frågor om livets mening, och med social smärta menas den smärta som uppkommer vid bland annat social isolering. Smärta finns även i två olika stadier, där smärtan är antingen akut eller långvarig, det vill säga kronisk.


Smärta & akupunktur meridianer

SMÄRTA INOM TRADITIONELL KINESISK MEDICIN

Inom traditionell kinesisk medicin (TKM) tillämpas filosofi där kropp och själ alltid är sammanfogade till en enhet. Sjukdom och smärta uppstår när det finns en obalans inom människa. Denna balans är beroende av två energifält - Yin och Yang - som är två motpoler som finns i allt som existerar. Yin Yang balansen i människokroppen upprätthålls av ett energiflöde så kallat Qi. Inom TKM används bland annat akupunktur, massage, moxibustion (örtbränning), koppning, kostlära, medicinsk qigong och örtbehandling för att erhålla denna balans. Dessa metoder tillsammans utgör en helhet och används både i förebyggande syfte och i behandling av kroniska sjukdomar och vid symtom på ohälsa. Med hjälp av de olika behandlingsmetoderna, eftersträvar man att få igång processer i kroppen som i sin tur får igång olika fysiologiska funktioner som har med kroppens egna länkningsmekanismer att göra.

AKUPUNKTURENS MERIDIANER

Meridianer är en av den kinesiska medicinens viktigaste upptäckter. De bildar en energetisk struktur som utgör grunden för all terapeutisk intervention. En meridian kan ses som en långsträckt funktion, som sammanbinder en mängd samvärkande aktiviteter.Till var och en av de tolv inre organen finns en relaterad meridian som sammanbinder den inre organ med perifera kroppsdelar och sinnesorgan, och ansvarar för upprätthållande av funktioner. Det är genom meridianer som balansen av yin och yang upprätthålls och om denna balans rubbas utvecklas sjukdomar med symtom som reflekteras på sinnesorgan och meridianer.


De senaste årens forskning visar att de miofascians meridianer stämmer nästan helt överenns med akupunkturens meridianer.


AKUPUNKTUR BEHANDLING

Även om du redan har en färdig ställd diagnos från västerländsk medicin behöver först ställas en diagnos enligt traditionell kinesisk medicin. Detta görs genom pulsmätning, anamnes och genom att titta på tungan. Därefter med hjälp av nålar balanseras kroppens tillstånd. Under behandlingsperioden ställs ytterligare frågor mellan behandlingstillfällena för att kunna fastställa eventuella förändringar. Ofta får man även en hemläxa. Det är viktigt att du som kund är engagerad i din behandlingsprocess - då sker läkningens snabbare.


GÖR DET ONT?

Nålsticken känns oftast inte eller ibland känns det som ett snabbt övergående myggbett. Vissa nålstickningar känns mer än andra och det är mycket vanligt på grund av en rad förnimmelser under en akupunkturbehandling. Vissa patienter känner knappt någonting, medan andra upplever mycket värkande känsla, tyngd eller till och med ett litet gnistrande när nålen först går in.


Under viloperioden när alla nålar är placerade på specifika punkter och under tiden nålarna gör sitt arbete känner vissa patienter ingenting, medan andra kan uppleva värme eller kyla, stickningar, bultande eller till och med en svävande känsla.


OLIKA KÄNSLOR VID BEHANDLING

Det finns flera anledningar till att man känner olika känslor på olika ställen. Här är några av de vanligaste anledningarna:

  • KROPPSDELAR SPELAR STOR ROLL: Fingrarna och tårna har en högre koncentration av nervändar nära hudens yta vilket gör att punkter på extremiteterna är naturligtvis känsligare än de som ligger närmare kroppens mitt. Inom TKM förklaras detta som att kroppens Qi bubblar upp till ytan vid extremiteterna och sedan strömmar djupare in i kroppens inre regioner - som om den strömmar mot mitten.
  • MILJÖPÅVERKAN: En och samma kropp är olika på olika dagar och olika tider på dygnet. Känslighet för nålarna kan vara beroende av yttre faktorer. Om du är hungrig, uttorkad eller sovit dåligt kan nålstickningar kännas mer smärtsamma.
  • PUNKTERNAS FUNKTION: Akupunkturpunkter som har en stark funktion för att stärka flödet av Qi tenderar att vara känsligare för att de har en så djupgående effekt på kroppen.
  • GRAD AV OBALANS: En bra tumregel är "ju mer det gör ont, desto mer behöver du det." Till exempel om du har bihåleinflammation kommer punkter som hjälper till att rensa dina bihålor vara ömmare än andra punkter som är mer allmänt använda.

Kan akupunktur hjälpa dig?


SÄKER OCH TRYGG BEHANDLING


Akupunktur enligt TKM kan användas som behandling för en stor mängd tillstånd och hälsoproblem. Dessutom kan akupunktur användas som förebyggande och friskvårdande behandling. 

ANSIKTSFÖRYNGRING


Kosmetisk akupunktur, även känd som ansiktsföryngrings akupunktur eller estetisk akupunktur, har varit en del av traditionell kinesisk medicin i hundratals år. Kosmetisk akupunktur är en hudvårdsbehandling som föryngrar huden. Behandlingen har vunnit popularitet över hela världen.


Under behandlingen kommer även din allmänna hälsan omhändertas. Under kosmetisk akupunkturbehandling kommer balanseras och förbättras flödet av Qi och blod i hela kroppen.

INVESTERA I MEDARBETARNAS HÄLSA

Att prioritera anställdas hälsa är att prioritera företagets utveckling. Jag erbjuder friskvård på jobbet i Torsås kommun och närliggande kommuner.

HITTA HIT


Jag finns på Motellvägen 1 i Söderåkra, i samma byggnad som Green Door Hotell. Entré bakom Vimas Träningscenter.

Söderåkra ligger nästan mitt emellan Kalmar och Karlskrona. Från Kalmar kan du enkelt åka kommunalt med buss 121 från C-stationen hela vägen till Söderåkra och kliva av på busshållplatsen Sophiagården vid Hälsocentral som ligger cirka 50 meter från mottagningen. Åker du från Karlskrona med buss 500 behöver du byta i Bergkvara till buss 121 mot Kalmar.


unsplash